2020 TSK yan ödeme kararnamesi; 21 Mart 2019 tarihinde açıklanmış olup, bütün detayları ile birlikte açıklanması da 2019 yılının nisan ayını bulmaktadır. İlgili karar Bakanlar Kurulu’nun verdiği bir karar değildir. Daha önce Bakanlar Kurulu tarafından devlet memurları için alınmış olan kararın yeniden düzenlenerek TSK mensuplarını da kapsaması ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tarafından alınmış bir karardır. TSK yan ödeme kararnamesi, Türk Silahlı Kuvvetleri çalışanlarının çalışma süresince alabilecekleri yıllık yan ödemelerin detaylı bir şekilde belirtildiği bir kararnamedir.

İlgili kararname ile birlikte subayların, astsubayların ve uzman erbaşların 400 TL zam alacakları açıklanırken; TSK bünyesinde çalışan kişilerin görev yaptıkları yere, görevlerine ve rütbelerine bağlı olarak aldıkları zam 813 TL’ye ulaşabilmektedir. TSK bünyesinde çalışan kişilere yapılan yan ödeme ve zamlar; iş güçlüğü zammı, iş riski zammı, eleman teminindeki güçlük zammı ve mali sorumluluk tazminatı kategorileri altında yapılmaktadır. İşi gereği röntgen ışınına maruz kalan devlet memuruna iş güçlüğü sebebi ile ödenen yan ödemenin, TSK mensuplarının da aynı görevde ve şartlarda aynı zorluğa maruz kalması durumunda; bunun için yan ödeme alabileceğine göre düzenlenmesinin yapıldığı bir kararnamedir.

Ayrıca bu kararname ile birlikte, TSK mensuplarının hastalık izinleri de belirlenmiştir ve bu hastalık izinlerinden daha fazla izin alan kişilerin ilgili yan ödemelerden faydalanabilmesi mümkün değildir.

Cumhurbaşkanı TSK Yan Ödeme Kararı İle Zammı Ne Kadar Açıkladı?

Cumhurbaşkanı TSK yan ödeme kararı ile açıklanan zam; 400 TL ile 813 TL arasında değişiklik göstermektedir. Kişilere yapılan zam; TSK bünyesinde çalışan kişilerin görev yerlerine ve bütçelerine göre değişiklik göstermek ile birlikte, maksimum 813 TL olabilmektedir. 2020 yılı için açıklanan net bir miktar olarak bu karar kabul edilmektedir.

TSK Yan Ödemesi Hangi Kararname İle Açıklandı?

TSK yan ödemesi kararnamesi; 21 Mart 2019 tarihinde kabul edilmiştir. 17.04.2006 tarihinde, 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile açıklanıp yürürlüğe konan; Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar, 2020 yılında da memurlar için aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiş bir karardır. Ayrıca bu kararın TSK mensupları için de geçerli olması adına; 657 sayılı Devlet Memurları kanununun 152. maddesi esas alınarak karar verilmektedir.

TSK Mensuplarının Hastalık İzinleri Ne Kadardır?

TSK mensuplarının hastalık izinleri; 15 gün olarak açıklanmaktadır. Kişilerin bir yıllık görev süreleri içerisinde;15 günden fazla hastalık izni alma hakları bulunmamaktadır. 15 günlük hastalık izni süresince; kişilerin maaşlarından herhangi bir kesinti yapılmamaktadır. Ancak kişiler eğer herhangi bir durum oluştuğunda, 15 günden daha uzun süre hastalık izni almışlar ise; kişilerin zam ve tazminat ödemelerinden faydalanabilme hakları alınmaktadır.

İş Güçlüğü Zammı Nedir?

İş güçlüğü zammı; çalışma şartları güç olan, iş güçlüğü çeken kişilere ödenen paraya verilen isimdir. Röntgen ışınları, sağlıkla ilgili çeşitli zorluklara sebebiyet verebilecek durumlar; iş güçlüğü olarak 657 sayılı kanunda açıklanmaktadır ve bu kanuna eklenen ek madde ile de bu şartlar TSK mensuplarını da kapsamaktadır.

İş Riski Zammı Nedir?

İş riski zammı; kişilerin yaptıkları işin, hayatları ve sağlıkları için bir risk oluşturması durumunda kişilere ödenen parayı iş riski zammı kapsamaktadır.

Eleman Teminindeki Güçlük Zammı Nedir?

Eleman teminindeki güçlük zammı; bir iş alanı içerisine eleman temininde güçlük çekilmesi, ilgili elemanın ilgili iş alanında tutulmasında zorluk çekilmesi ve bazı yerlere eleman istihdam edilmesinde güçlük yaşanması durumunda ödenen parayı kapsamaktadır.

Mali Sorumluluk Tazminatı Nedir?

Mali sorumluluk tazminatı; saymanlara verilen parayı kapsamaktadır. Sayıştay’a hesap vermekle yükümlü tutulmuş olan saymanlar bu tazminattan faydalanabilmektedirler.

Bizi Takip Edin !

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz