Temliğin sözlük anlamı herhangi bir malın başka birine verilmesidir. Temlik, bir hakkın başka birine verilmesi anlamında da kullanılmaktadır.

Temlik Türleri

Aşağıda Temlik çeşitleri ve açıklamaları verilmiştir:

 • Rızai Temlik: Alacaklı ve verecekli kişiler arasında yapılan temlik çeşididir.
 • Kanuni Temlik: Herhangi bir malın kanunların vermiş olduğu karardan dolayı alıcının değişmesidir.
 • Kazai Temlik: Mahkeme kararı ile malların paylaştırılma işlemidir. Kendi aralarında anlaşamayan kişilere hâkim tarafından malın pay edilmesi durumunda herhangi bir rıza durumu bulunmamaktadır.

İcra Dosyasındaki Alacaklı Kişinin Temlik İşlemi

Alacaklı kişinin temlik işlemlerinin yapılabilmesi için İcra Müdürlüğü’ne başvurulması gerekir. İcra Müdürlüğü’ne gidilirken icra dosya numarası ve dilekçe istenmektedir. Dilekçede temlik isteğinde bulunulmak istendiğine dair bir metin yazılmalıdır. Daha sonra istenen bu belge ile birlikte İcra Müdürlüğü’ne başvuru işlemi kolay bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Temliğin Hukuki Açıdan Özellikleri

Aşağıda Temliğin hukuku olarak taşıdığı nitelikler ile ilgili açıklamalar verilmektedir.

 • Temliğin Hukuki Özelliği: Alacak kişinin temliği hukukidir. İki taraf arasında temlik için sözleşme imzalanmaktadır.
 • Temliğin Tasarruf Özelliği: Temlik işlemi sonucunda mevcut olan mal varlığı yeni alan kişiye geçmiş bulunmaktadır. Devreden kişinin bu sebepten dolayı malı devrettiği kişiye tasarruf yetkisini vermesi gerekmektedir. Fakat bu durum bazı durumlarda farklılık göstermektedir. Bu durumlarda birisi de haciz durumudur. Haciz sonucunda malı kaybeden kişinin malları üzerinde alacaklı kişinin herhangi bir tasarruf yetkisi bulunmamaktadır.
 • Temliğin Sözleşme İle Yapılması: Alacaklı kişinin mal varlığını kendi üzerine geçirirken malı veren kişi ile sözleşme yapması gerekmektedir. Bu sözleşme kanunlar ile iki tarafın da haklarının korunması sağlanmaktadır.
 • Temliğin Bir Sebebe Bağlı Olması: Temli işlemi yapılabilmesi için ortada borç durumu ya da inançlı devir olmalıdır. Temliğin gerçekleşmesi için gereken koşullardan biri olan borç sözleşme, vasiyetname ya da kanun gibi etkenler ile oluşabilmektedir.  Bunun yanı sıra inançlı devir işlemleri teminat amacıyla devir ve tahsil amacıyla devir şekillerinde yapılabilmektedir.

Bankalar İle Temlik İşlemleri

Bankalar Temlik işlemini yaparken aşağıda yer alan konular hakkında detaylı bir şekilde araştırma yapmaktadır. Bu konular şunlardır:

 • Temlik yapılacak firmanın buna uygun olmadığı araştırılmaktadır.
 • Sözleşmede yer alan şartlara firmanın mevcut olan kapasitesinin uygunluğu araştırılmaktadır.
 • Borcu olan kişilerin bu borçlarını sözleşmede yer alan durumlara uygun bir şekilde yapılıp yapamayacakları araştırılmaktadır.
 • Temlik için alınan sürenin ve miktarının risk tasfiye plana uygunluğu araştırılmaktadır.
 • Temlik yapılacak durumlarda yapılan ödemelerin kontrol işlemleri yapılmaktadır.
 • Temliğin oluşumunu engelleyen ya da bu durumun geçersiz olmasına sebep olan durumlar araştırılmaktadır.

Temlik Sözleşmesinde Yazması Gerekenler

Temlik sözleşmesinin hazırlanmasında yer alması gereken noktalar aşağıda listelenmektedir:

 • Her iki tarafın da kredili firma, borçlu ve Bankanın adı, soyadı ya da ticaret unvanları yazılmalıdır. Bu bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde verilmesi gerekilmektedir.
 • Temliğe konu olan malın ne olduğunun yazılması gerekir. Bu mal açıklanırken açık ve anlaşılır bir dilin kullanılması önemlidir.
 • Bankanın hakları sözleşmede yer almalıdır.
 • Temlikte bulunan kişinin imzasının ve kaşesinin sözleşmede yer alması gerekmektedir.
 • Temlik edilen mal varlığının firmanın borcundan dolayı ve bu borca istinaden talep edildiği sözleşmede belirtilmelidir.

Yukarıda yer alan konular ile ilgili maddeler sözleşmede eksiksiz ve doğru bir şekilde ifade edilmelidir. Daha sonra iki taraflı olarak yapılan bu sözleşme noter tarafından kontrol edilmelidir. Temlik işlemleri için yapılan bu sözleşmenin noter tarafından kontrol edilmemesi durumunda “Krediler Birimi” ilgilenmektedir.

Bizi Takip Edin !

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz