Altın

220.7720

% -0.0317%

Dolar

5.3900

% 0.0000%

Euro

6.1200

% 0.0000%

Sterlin

6.9880

% 0.0000%

Frang

5.4090

% 0.0000%

Yen

0.0493

% 0.0000%

Ruble

0.0806

% 0.0000%

Riyal

1.4400

% 0.0000%

Temerrüt Faizi Nedir? Nasıl Uygulanır? 

Temerrüt faizi konusu, öncesinde temel bilgilerin incelenmesiyle anlam kazanan bir olgudur. Bu yüzden önce size birkaç terimden bahsetmek istiyoruz. Paranın alacaklısı olan kişi, parasının kendisinde olmadığı zaman için yasal hakları dâhilinde karşılık alınca; bu karşılığın adı faizdir. Bir nevi tazminat olarak düşünebilirsiniz. Taraflar; borç ilişkisi kurulurken faiz ödemesi ve faizin ödenmesinin hukuki tarafını sözleşmeyle kararlaştırmalıdırlar….


Temerrüt Faizi Nedir? Nasıl Uygulanır? 

Temerrüt faizi konusu, öncesinde temel bilgilerin incelenmesiyle anlam kazanan bir olgudur. Bu yüzden önce size birkaç terimden bahsetmek istiyoruz. Paranın alacaklısı olan kişi, parasının kendisinde olmadığı zaman için yasal hakları dâhilinde karşılık alınca; bu karşılığın adı faizdir. Bir nevi tazminat olarak düşünebilirsiniz. Taraflar; borç ilişkisi kurulurken faiz ödemesi ve faizin ödenmesinin hukuki tarafını sözleşmeyle kararlaştırmalıdırlar. Tek yolu bu olmayan faiz ödenmesinin kararını veren bir diğer olgu ise görevli mahkemenin vereceği faiz ödeme kararıdır. Türk Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanunu ile Temerrüt Faizine İlişkin Kanun; faiz ve faiz türleriyle alakalı başlıkları içermektedir. Sistematik olarak faiz; anapara ve temerrüt faizi olarak ikiye ayrılır. Anapara faizi, borcun henüz gecikme yaşanmadan ödenmesi gereken faizi içerir. Vade içeren borç ilişkisinde kullanılır ve genel olarak kredili, taksitli alışverişler; anapara faizini içerir. Temerrüt faizi ise uygulamada ‘faize faiz gelmesi’ olarak adlandırılır. Artık anapara faizi, anapara gibi işlem görür ve faiz bu toplam bedel üzerinden hesaplanır.

Temerrüt Faizi Nasıl Uygulanır? 

Sözleşmeyle veya satışla oluşan bir borç ilişkisinde, taraflar vade ile birlikte faiz ödenmesini kararlaştırmış olabilir. Borçlu olan kişi bu sözleşme şartlarına uymaz ve yasal görevlerini yerine getirmezse artık burada hukuki bir olayın varlığından bahsedilir. Borçlu, borcunu ödemezse; sadece sözleşmeden oluşan faizlerden değil, artık kanunlarda geçerli olan faizlerle oluşan borca faiz yürütülmesinden de sorumludur. Borç sözleşmesi içerisinde belirtilen zaman aralığında ödenmemiş borçlara faiz uygulanır. Temerrüt faiz oranının belirlenmesi ise ilk anda yapılan sözleşmeden veya kanunlardan faydalanılarak olur. Taraflar sözleşmede faiz miktarını kararlaştırmamışsa, resmi olarak kanunların koyduğu temerrüt faizi geçerli olur. Alacaklı; borcunun olması gereken kısmını almadığı takdirde temerrüt faizini uygular. Saklı olan başka bir seçeneği ise hukuk kanallarına başvurma hakkıdır. Alacaklının menfaatleri düşünülerek; borç anaparası, anaparaya uygulanan vade faizi ve borçların ödenmemesinden dolayı ortaya çıkan temerrüt faizinin tamamı borçluya bildirim yapılır. Borçlu, borçlarını ödemeyi kabul etmez ve ödemelerini gerçekleştirmezse; hukuk artık cezai yaptırım alanında işlem yapacaktır.

 


BENZER İÇERİKLER
Yorum Yap