Sermaye Piyasası Kurulu’nun görevleri piyasayı düzenlemektir. Sermaye piyasası ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukları denetler ve esasları belirler. 6362 sayılı kanun ile koruma altına alınmış görev, yetki ve sorumluluklara sahip SPK, kamunun aydınlatılması gereken olaylar konusunda da sorumluluk sahibi bir tablo  sergilemelidir.

SPK’nın Görev ve Yetkileri

SPK’nın sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir:

 • Kanunun emirleri dahilinde öngörülen neticelerin sağlanması amacıyla çalışmak
 • Kamunun zamanında ve doğru olarak aydınlatılmasını sağlamak
 • Kurumların ve ortaklıkların, kanun çerçevesinde çizgisi belirlenmiş usul ve esaslar dahilinde denetimini yapmak
 • Firmaların derecelendirme, değerlendirme ve bilgi sistemlerini denetlemek
 • Denetim şartlarını denetlemek ve firmalara ait çalışma esaslarını firmalara bildirmek
 • Muadil yabancı kurumlar ile Türk sermayeli kuruluşların arasında köprü görevi görerek bağlantıyı sağlamak
 • Finansal istikrar amacıyla tüm kurumlar arasında arabulucu görev görmek
 • Yeni sermaye piyasaları konusunda kişilere yardımcı olarak uymaları gereken esasları gerekli durumlarda bildirmek
 • Uluslar arası projelerin mali, iktisadi, mesleki alanlardaki çalışmalarını izlemek
 • Uluslar arası bazda geliştirilen projelerle ilgili takip ve raporlama işlemlerini yürütmek
 • Yerli ve yabancı akademisyenlere sermaye piyasası ile ilgili araştırmalar yaptırmak
 • Akademisyenler veya öğrenciler tarafından üniversitelerde yapılan çalışmaların kapsamı ve uygunluğu konusunda raporlama hizmetlerinde bulunmak ve gerekli finansal desteği sağlamak
 • Yatırımcı tasarruflarında uyulması gereken kuralları belirlemek

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Amaçları

SPK’nın hedefleri şöyle sıralanabilir:

 • Sermaye piyasalarının ve kuruluşların düzen ve işleyiş kurallarını belirlemek
 • Piyasadan fon kullanan şirketlerin belirli kurallar dahilinde elde ettikleri fonlardan en uygun şekilde yararlanmalarını sağlamak
 • Sermaye piyasalarına yatırım yapan tasarruf ve hak sahiplerinin yüksek yararını göz önüne alarak hareket etmek, yapılan yatırımları kontrol altına almak
 • Piyasanın adil ve etkin bir şekilde çalışmasını sağlamak

Sermaye Piyasası Kurulu’nun İşleyişi

SPK’nın iç yapısı, 1 başkan, 2 yardımcı içinde olmak üzere toplam 7 üyeden oluşmaktadır. Bakanlar kurulu tarafından ataması yapılan üyeler, ayrı ayrı kriterlerle bulundukları konuma getirilmiştir. SPK üyelerinden birinin hukuk fakültesi mezunu olması şartının yanı sıra, üyelerden birinin en az 10 yıl boyunca özel sektör sermaye piyasası kurullarında deneyimi bulunması gerekmektedir. Üyelerden birinin, Bakanlar Kurulu tarafından başkan olarak seçilmesi gerekmektedir. Kurul başkanı 5 yıllığına seçilir ve süreleri dolan başkanlar kurul içerisinde üye statüsünde kalmaya devam eder.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Altında Çalışan Hizmet Birimleri

SPK altında görev alan hizmet birimleri şunlardır Denetleme Dairesi,

 • Ortaklıklar Finansmanı Dairesi,
 • Aracılık Faaliyetleri Dairesi,
 • Kurumsal Yatırımcılar Dairesi,
 • Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi,
 • Araştırma Dairesi,
 • Muhasebe Standartları Dairesi,
 • Bilgi İşlem,
 • İstatistik ve Enformasyon Dairesi,
 • Hukuk İşleri Dairesi,
 • İdari ve Mali İşler Dairesi,
 • Kurumsal İletişim Dairesi,
 • Strateji Geliştirme Dairesi

Sermaye Piyasasına Bağlı Kuruluşlar

Sermaye Piyasası Kurulu’nun denetimine tabi olan kuruluşlar şu şekilde sıralanabilir:

 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (Borsa İstanbul A.Ş.)
 • İstanbul Altın Borsası
 • Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. (Borsa İstanbul A.Ş. altında birleşti.)
 • İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
 • Merkezi Kayıt Kuruluşu
 • Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
 • Halka açık şirketler
 • Aracı kuruluşlar
 • Yatırım fonları ve ortaklıkları
 • Portföy yönetim şirketleri
 • Bağımsız denetim kuruluşları
 • Derecelendirme kuruluşları
 • Gayrimenkul yatırım ortaklıkları
 • Yatırım danışmanlığı şirketleri

Bu şirketler SPK tarafından denetlenir.

Bizi Takip Edin !

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz