Bankadan kredi çeken kişi ölürse sürecin nasıl işleyeceği belirli durumlara göre değişiklik gösteriyor. Vefat eden kişinin hayat sigortası olup olmamasına göre farklı durumlar söz konusudur.

Ölen kişinin bankadan kredi kullanırken hayat sigortası yaptırmış olması kalan borcu sigortanın karşılaması anlamına gelir. Kişinin kredi borcunun bir kısmını ödedikten sonra vefat etme durumunda ödediği tutar da mirasçılarına geri verilir. Sigorta şirketleri kredi tutarının bir kısmını veya tamamını ödemeyi reddedebilir. Sözleşmelerde bulunan ek maddeler sonucu bu durum otaya çıkabilir. Ödemeyi alabilmek için kişinin yakınları ölüm belgesiyle birlikte veraset ilamında bulunulmalıdır. Eğer hayat sigortası bulunmuyorsa o zaman ölen kişinin kredi borcu mirasçılara geçmektedir. Mirasçı bulunmuyorsa kredi borcu kefilden temin edilme yoluna gidilir.

Bankadan Kredi Çeken Kişi Vefat Ederse Ne Olur?

Bankadan kredi çeken kişi ölürse banka tarafından şu yollar izlenmektedir:

 • Banka kişinin hayat sigortasını kontrol eder.
 • Hayat sigortası bulunuyorsa sigorta poliçesindeki maddelerin borcu karşılayıp karşılamadığını araştırır. Bazen sigorta bulunsa da özel nedenlerden ötürü masrafları karşılamaz.
 • Hayat sigortası bulunmaması ya da var olan sigortanın ödeme yapmaması halinde banka, mirasçılardan borcun ödenmesini talep eder.
 • Mirasçı bulunmuyorsa kredi sözleşmesindeki kefilden borcu ödemesi istenir.
 • Eğer saydığımız bu durumlardan hiçbiri olamıyorsa banka kişinin birinci dereceden akrabalarını araştırır ve borcu tahsil etmek için işlem başlatır. 

Vefat Edenin Kredi Hayat Sigortası

Kredi hayat sigortası, vefat durumlarında kalan borçların kapatılması için ölen kişinin yakınlarına güvence oluşturur. Bu nedenle bankalar konut kredisi gibi yüksek tutarlarda kredi çekmek için başvurduğunuzda hayat sigortası isteyip istemediğinizi sormaktadır. 44077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’un 5. maddesine göre kredi alırken hayat sigortası yaptırmak zorunlu değildir. Hayat sigortası, hayatta olmama durumunda kalan borcun ödenebilmesine yarayan ve vefat halinde sigorta şirketinin kredi borçlarınızı ödemekle yükümlü olması anlamına gelen bir güvenlik önlemidir. Kredi kartı borçları hayat sigortası kapsamına girmez. Hayat poliçesini kredi kartı borcunu kapsayacak şekilde almak gerekir.

Ölen Kişinin Kredi Hayat Sigortası Varsa Ne Olur?

Vefat edenin kredi hayat sigortası bulunuyorsa, tüm borçlar sigorta şirketi tarafından ödenir. Bankalar için hayat sigortası borçlar için güvencedir. Kredi borcu varken vefat etme durumunda sigorta sayesinde kalan borç mirasçılara devrolmadan ödenir. Sigorta poliçesinin kapsamı kaza sonucu ölümleri kapsadığı halde kişi başka nedenden ötürü vefat etmişse şirket kredi borcunu ödemez.

Ölen Kişinin Kredi Hayat Sigortası Yoksa Ne Olur?

Vefat edenin kredi hayat sigortası bulunmuyorsa, yasal varisler borçları üstlenmek zorundadır. Borcu ödemek istemeyen varisler redd-i miras yapabilir. Ölen kişi çektiği krediye kefil gösterdiyse ölen kişinin kredi borcu kefilden tahsil etmek ister. Banka iki kefil ve mirasçılar üzerinden bir sonuca varamazsa borç “batık kredi” olur. 

Ölen Kişinin Kredi Hayat Sigortası Sorgulama

Vefat edenin kredi hayat poliçesini sorgulama işlemi 2 şekilde yapılabilmektedir:

SBM Sigortam360 internet sayfası üzerinden 5 TL ücret karşılığında sigorta poliçesini sorgulayabilirsiniz. Sigorta şirketi ve poliçe sayısına dair bilgiler karşınıza çıkar.

 • 11890 numaralı servisten ölen kişinin kimlik numarasıyla birlikte sorgulama yapabilirsiniz. Sorgulamalar için dakikada 3,49 TL tutarında ücret bulunur. Sorgulama sonucu sözlü ve SMS olarak paylaşılır. Vefat edenin sigorta poliçeleri, vefat tazminatına dair bilgiler alınmış olur.

Ölen Kişinin Kredi ve Kredi Kartı Borcunu Kim Öder?

Vefat edenin borcunu ödeyecek olan hayat sigortası bulunması halinde sigorta şirketleri olacaktır. Hayat sigortası toplam borcu karşılamaya yönelik olarak yapılmaktadır. Bu durumda ölen kişinin kredi borcu sigorta şirketi tarafından ödenir. Bazı istisnai durumlar haricinde ölen kişinin kalan borçları için şu durumlar geçerli olmaktadır:

 • Kefil olması durumunda borç kefil tarafından karşılanır.
 • Teminat varsa teminat yoluyla ödenir.
 • Sigortasız ise yakınlarına devredilir.
 • Mirasçılar borcu ödememek için mirası reddedebilir.
 • Ölüm doğal afetlerden ötürüyse borç silinebilir.
 • İntihar hayat sigortası kapsamında olmadığından borç direkt yakınlara geçer.

Bazı şüpheli durumlarda sigorta şirketleri de ödeme yapmayabilir. Bu durumlar:

 • Borcu olan kişinin intihar gibi şüpheli bir durumda ölmesi halinde ödeme olmayabilir. Sigorta şirketi gerekirse otopsi yapılmasını ister. Sigortalı olma süresi 3 yıldan fazlaysa şirket bütün borcu ödeyecektir.
 • Kişi yolcu olmadığı halde hava yolculuğu sırasında yaşamını yitirirse ölüm tazminatı ödenmez.
 • Bankadan kredi çeken kişi hayat sigortası aldığı sırada ciddi bir hastalığı varsa ve rahatsızlığını sigorta poliçesinde belirtmemişse, durum şirket tarafından anlaşıldığında ödeme yapılmaz.
 • Savaş gibi durumlarda hayat sigortası kapsam dışı kalır.

Vefat Edenin Kredi Kartı Borcu Ne Olur?

Ölen kişinin kredi kartı borcu yakınlarına devredilmektedir. Bu durumda kişinin mirasçıları ölüm belgesi ile birlikte bankaya şubesine giderek ayrıntılı bilgi edinmelidir. Kredi kartı borcu olup olmadığı sorgulandıktan sonra sigorta durumunun bilinmesi gerekir. Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapılan incelemelerde ölen kişiye ait herhangi bir sigorta yapılmış ise sigorta şirketi borcu üstlenmek durumundadır. Sigorta şirketi tarafından ödenecek tutar poliçede önceden belirtilmiştir. Kredi kartlarına ait borçlar teminat tutarı üzerinden yapıldıktan sonra geriye kalan borç vefat edenin yakınlarına geçer.

Vefat eden kişinin sigortası olmadığı tespit edilirse kredi kartı borcunu yakınlarının ödemesi gerekir. Yakınları borcu ödememek için mirası reddetme hakkına sahiptir. Ancak buradaki önemli nokta bütün mal varlığının da borçla birlikte reddedileceğidir. Mirası reddetme durumunda ölenin mal varlığı araştırılır ve borcu haciz yoluyla tahsil etmenin yolu aranır. Eğer kefil bulunuyorsa borcun ödenmesi ondan istenir.

Vefat edenin özel sigortası olup olmadığı da araştırılır. Eğer özel sigortası bulunuyorsa yakınlarının borç ödemesine gerek kalmaz. Kredi kartı borcu 15.000 TL olan birisi, sigorta şirketinden 30 bin TL ödeme alması gerekiyorsa geriye kalan 15.000 TL kişinin yakınlarına pay edilebilmektedir. 

Ölen Kişinin Borcu Silinir Mi?

Vefat edenin borcunun silinmesi kişinin ölüm sebebinin doğal afetlere bağlı olmasıyla ve bazı bankaların uyguladığı istisnai durumlarla gerçekleşebilir. Burada verilen karar tamamen bankaya aittir. Böyle bir durum söz konusu değilse borcun yukarıda anlattığımız herhangi bir yöntemle ödenmesi gerekir. Borç yakınlarına devredilir ya da sigorta şirketi tarafından karşılanır.

Kanser Nedeniyle Vefat Eden Kişinin Borcu

Kanserden ölen kişiler, hayattayken kredi çektikleri bankaya ağır hasta olduklarını bildirmişlerse yakınlarına borç kalmaz. Bu durumun kredi sözleşmesi yapılırken bankayla paylaşılması ve sözleşmelere ekletilmiş olması gerekir. Eğer bildirilmemiş ise kişinin ağır rahatsızlık nedeniyle vefat etmesi halinde 1 hafta bankaya bildirme süresi bulunur. Vefat edenin yakınları ya da kefilin, ölüm belgesi ile birlikte bankaya gitmesi ve kişinin ağır hastalık yüzünden vefat ettiğini belirtmesi gerekir. Bu durumda banka kararına bağlı olarak ölen kişinin kredi borcu silinebilir.

Bankaya Başvururken Vefat Edenin Yakınlarından İstenen Belgeler

Ölen kişinin yakınları bankadan tazminat talep ederken gereken evraklar şunlardır:

 • Tazminat talep formu
 • Kanuni varis bilgilendirme formu
 • Hayat sigortası başvuru formu ve poliçesi
 • Nüfus İdaresi’nden alınan onaylı ve ölüm tarihi bulunan vukuatlı nüfus kağıdı
 • Kanuni varislerin kimlik belgesi fotokopileri
 • Ölüm nedenini açıklayan belge, rapor
 • Veraset ilamı (Lehtar tayin edilmeyen durumlarda)
 • Gaiplik halinde mahkemeden verilen gaiplik kararı
Bizi Takip Edin !

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz