Konut Kredisi Faiz Oranları
Konut Kredisi Faiz Oranları

Konut kredisi veren bankaların isimleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Kuveyt Türk
 • Vakıf Katılım
 • Vakıfbank
 • Ziraat Bankası
 • Halkbank
 • Denizbank
 • TEB
 • Anadolu Bank
 • Burgan Bank
 • HSBC Bank
 • Odeabank
 • Şekerbank
 • Şeker Finans
 • QNB Finansbank
 • Alternatif Bank
 • Türkiye İş Bankası
 • Akbank
 • İNG

Konut kredisi faiz oranları 2020 yılı için her bankada farklılık göstermektedir.

Ziraat Bankası Konut Kredisi Kampanyası

Ziraat Bank konut kredisi faiz oranları ve özellikleri aşağıda detaylıca açıklanmıştır:

 • Kredinin üst limiti 100 bin TL’dir.
 • Kredinin en yüksek vadesi 120 ay (10 yıl) olarak belirlenmiştir.
 • Konut kredisi faiz oranı %1,50’dir.
 • Kredi yıllık maliyet oranı %19,96’dır.
 • Kredinin toplam faiz tutarı 116 bin 222 TL’dir.
 • Ortalama konut ekspertiz ücreti 573 TL’dir.
 • Kredi miktarının %5’i kadar kredi tahsis ücreti uygulanır. Banka konut kredisi tahsis ücreti 500 TL’dir.
 • Kredi konut ipoteği ücreti 129,80 TL’dir.
 • Kredinin toplam geri ödemesi 217.424,80 TL’dir.
 • 120 ay vadeli 100 bin TL’lik kredinin aylık taksit miktarı 1.801,85 TL’dir.
 • Krediyle alınan evin üzerine ipotek uygulanmaktadır.
 • Kredi süresi boyunca hayat sigortası, konut ve zorunlu deprem sigortası yapılması gerekir.
 • Zorunlu sigortaların prim miktarları; kredinin limitine, kişilerin gelirlerine, ödenen peşinat miktarına krediyi alan kişinin kişisel bilgilerine göre değişiklik gerekmektedir.

Ziraat Bankası konut kredisi için istenen belgeler:

 • Kredi başvuru formu,
 • Nüfus cüzdanı, ehliyet ya da pasaport fotokopisi,
 • Gelir belgesi,
 • Satın alınacak konuta ait tapu belgesi fotokopisi,
 • Ziraat Bankası şubesi tarafından istenen özel belgeler.

Garanti Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı Ve Kredi Detayları

Garanti bankası konut kredisi faiz oranları ve özellikleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

 • Kredinin en yüksek vadesi 120 ay (10 yıl) olarak belirlenmiştir.
 • Kredinin faiz oranı %1,65’dir.
 • Kredinin tutarı 100 bin TL’dir.
 • Kredi faiz tutarı 130.317,20 TL’dir.
 • Konut kredisi ortalama ekspertiz ücreti 715 TL’dir.
 • Kredi tahsis ücreti, kredi limitinin %5’ini geçemez ve miktarı 525 TL’dir.
 • Alınacak konutun ipotek ücreti 225,00 TL’dir.
 • Kredinin toplam geri ödemesi 231.782,20 TL’dir.
 • 120 ay vadeli 100 bin TL değerindeki konut kredisinin aylık taksit miktarı 1.919,31 TL’dir.
 • Kredi için yapılan ekspertiz değerlendirme ücreti 715 TL’dir. Ekspertiz ücreti konutun m2’sine göre değişiklik gösterir.
 • Konut kredisi faiz oranı Mortgage kampanyası kapsamında belirlenir.
 • Kredi kullanımı süresince, zorunlu yaşam sigortası, konut sigortası ve deprem – afet sigortası yaptırılmaktadır.

Garanti Bankası konut kredisi için istenen evraklar:

 • Nüfus cüzdanı, ehliyet ya da pasaport fotokopisi ve orijinali,
 • Konut kredisi başvuru formu,
 • Gelir belgesi,
 • Şirket ortakları bulunuyorsa, her ortağa ait kimlik bilgileri,
 • Şirkete ait vergi levhası, yıllık vergi beyannamesi, bilanço, şirket ticaret sicil gazetesi,
 • İkametgah belgesi, ikamet edilen adrese ait son 3 aylık internet, su, doğalgaz ya da elektrik faturası orijinalleri,
 • Satın alınmak istenen konutun kullanımına ait yapı kullanım belgesi,
 • Satın alınacak konuta ait tapu belgesi fotokopisi.

Gerekli görülen durumda banka tarafından kefil ve ek gelir talep edilebilmektedir. Kefil belgeleri, kefil olacak kişi tarafından hazırlanmak zorundadır.

Halkbank Konut Kredisi Faiz Oranları Ve Kredi Özellikleri

Halkbank konut kredisi faiz oranları detayları şöyle sıralanmaktadır:

 • Kredinin faiz oranı %1,53’dür.
 • Kredinin en yüksek vadesi 120 aydır.
 • Kredinin yıllık maliyet oranı %20,48’dir.
 • Kredi toplam faiz tutarı 119.010,80 TL’dir.
 • 100 bin TL’lik kredinin aylık taksit miktarı 1.825,09 TL’dir.
 • Konut kredisi ekspertiz değerlendirme ücreti 800,00 TL’dir.
 • Kredi tahsis ücreti kredi limitinin %5’idir ve ücret miktarı 500,00 TL’dir.
 • Kredi için konut ipoteği ücreti 155,76 TL’dir.
 • Kredinin toplam geri ödemesi 220.466,56 TL’dir.
 • Kredi süresi boyunca; hayat sigortası, gayrimenkul sigortası ve DASK sigortası yapılması zorunludur.
 • Kredi için yapılan sigortaların prim miktarı; kredi limitine, vade miktarına, ödenen peşinat tutarına ve kişiye ait özel bilgilere göre değişiklik göstermektedir.

Vakıfbank Konut Kredisi Özellikleri Ve Faiz Oranları

Vakıfbank konut kredisi faiz oranları incelemesi ve kredi özellikleri şöyledir:

 • Kredinin azami vade süresi 120 ay olarak belirlenmiştir.
 • Kredinin yıllık maliyet oranı %24,40’dır.
 • Kredinin tutarı 100 bin TL’dir.
 • Kredinin faiz miktarı 143.801,60 TL’dir.
 • Kredinin toplam geri ödemesi 245.605,60 TL’dir.
 • Kredi için yapılan konut ekspertiz incelemesi ücreti 950,00 TL’dir. Ekspertiz değeri konutun lokasyonuna ve m2’sine göre değişiklik göstermektedir.
 • Taşınmaz rehin tesis ücreti 354 TL’dir.
 • Konut kredisi banka tahsis ücreti 500,00 TL’dir.
 • Konut ipotek ücreti 354,00 TL’dir.
 • 100 bin TL kredinin aylık taksit miktarı 2.031,68 TL’dir.
 • Krediler için DASK kullanılması zorunludur.
 • Kredi taksiti süresince; zorunlu yaşam sigortası, konut sigortası, afet ve deprem sigortası yaptırılmak zorundadır.

Kuveyt Türk Konut Kredisi İncelemesi Ve Kar Payı Detayları

Kuveyt Türk konut kredisi faiz oranları ve özellikleri şöyle sıralanmaktadır:

 • Beğenilen ev Kuveyt Türk tarafından satın alındıktan sonra, üzerine kar payı eklemesi alınarak müşteriye satışı yapılır. Bu sebeple faiz oranı yerine, kar payı tabiri kullanılmaktadır.
 • 100 bin TL’lik finansman tutarı için belirlenen maksimum vade 120 aydır.
 • Kredinin kar payı %1,68’dir.
 • Kredinin yıllık maliyet oranı %22,72 olarak belirlenmiştir.
 • Kredi için belirlenen toplam kar payı miktarı 133.181,60 TL’dir.
 • Ortalama konut kredisi ekspertiz ücreti 915,00 TL’dir.
 • Kredi için banka tahsis ücreti 225,00 TL’dir. Kredi tahsis ücreti, konut kredisi miktarının %5’ini geçmemektedir.
 • Kredinin toplam geri ödemesi 234.821,60 TL’dir.
 • 100 bin TL limitli, 120 ay vadeli kredinin aylık taksit ödemesi 1.943,18 TL’dir.
 • Kredi ekspertiz değerlendirme ücreti 790 TL’dir.
 • Kredi için DASK sigortası yaptırılması zorunludur. DASK sigortası primleri; konutun mevcut konumuna ve m2 değerine göre değişiklik gösterir.

Denizbank Konut Kredisi Faiz Oranları Ve Kredi Detayları

Denizbank konut kredisi faiz oranları incelemesi 100 bin TL üzerinden yapılır ve kredinin detayları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

 • Kredinin azami vade süresi 120 aydır.
 • Kredi maliyet oranı %39,83’dür.
 • Kredinin faiz oranı tutarı 247.593,20 TL’dir.
 • Kredi için yapılan konut ekspertiz ücreti 700 TL’dir ve gayrimenkulün m2 değerine göre artış göstermektedir.
 • Banka kredi tahsis ücreti 500 TL’dir ve mevcut kredi limitinin %5’inden fazla olmamaktadır.
 • Kredi konut ipotek ücreti 148,68 TL’dir.
 • Kredinin toplam geri ödemesi 348.941,88 TL’dir.
 • 100 bin TL limitli, 120 ay vadeli konut kredisinin aylık taksit ödemesi 2.896,61 TL’dir.
 • Taşınmaz rehin tesis işlem ücreti 148,68 TL’dir.
 • Kredi süresi boyunca zorunlu DASK ve gayrimenkul sigortaları yaptırılmaktadır.
 • Zorunlu sigortaların prim değerleri; kredinin limitine, ödenen peşinata, kişilerin gelir, yaş ve cinsiyet durumuna göre değişiklik göstermektedir.

TEB Konut Kredisi Faiz Oranları Ve Kredi İncelemesi

TEB konut kredisi faiz oranları ve özellikleri şöyle belirtilmiştir:

 • Kredi değerlendirmesi 100 bin TL üzerinden yapılmıştır.
 • Kredinin yıllık maliyet oranı %36,47’dir.
 • Konut kredisi faiz oranı %2,58’dir.
 • Kredi toplam faiz miktarı 224.883,20 TL’dir.
 • Kredi için yapılan ortalama ekspertiz incelemesi değeri 702,14 TL’dir. Kredinin ekspertiz ücreti evin konumuna ve m2’sine göre değişiklik gösterir.
 • Banka tarafından alınan kredi tahsis ücreti, kredi miktarının %5’inden fazla olamaz ve ortalama ücret miktarı 702,14 TL’dir.
 • Kredi tahsis ücreti 500 TL’dir.
 • Konutun ipotek altına alınma ücreti 257,24 TL’dir.
 • Kredinin toplam geri ödeme miktarı 326.342,58 TL’dir.
 • 100 bin TL limitli, 120 ay vadeli konut kredisinin aylık taksit miktarı 2.707,36 TL’dir.
 • Kredi süresi boyunca, kredi sahibine zorunlu hayat sigortası yaptırılır.
 • Alınan konut için zorunlu deprem sigortası, afet sigortası ve konut sigortası yaptırılmaktadır.
 • Sigortaların prim ödemeleri de kredi borcuna yansıtılır. Prim ödemelerinin miktarı, kişinin durumuna, maddi gelirine, peşinat miktarına ve kredi limitine göre değişiklik gösterir.

Odeabank Konut Kredisi Kampanyası Ve Kredi İncelemesi

Odeabank konut kredisi faiz oranları kampanyası değerlendirmesi 100 bin TL’lik örnek üzerinden yapılmıştır ve incelemenin detayları şöyledir:

 • Kredinin azami vadesi 120 aydır.
 • Kredinin yıllık maliyeti %29,60 oranındadır.
 • Kredi için belirlenen faiz oranı %2,15’dir.
 • Kredinin toplam faiz ödeme miktarı 179.788,40 TL’dir.
 • Kredi toplam geri ödeme miktarı 281.022.90 TL’dir.
 • Kredi ekspertiz değerlendirmesi ücreti ortalama 528,00 TL’dir. Ekspertiz değerlendirmesinin ücreti, evim m2’sine ve konumuna göre değişiklik gösterir.
 • Mevcut konumun ipotek altına alınması için 206,50 TL ödeme alınır.
 • Kredi süresi boyunca; kredi sahibi için zorunlu yaşam sigortası yaptırılır. Alınan konuta ise konut sigortası ve DASK sigortası yaptırılması zorunludur.
 • Kredinin sigorta primleri, limite, vadeye ve kişinin özel durumuna göre değişiklik gösterir.
 • Kredi taksitleri bitene kadar, satın alınan konutun tapusuna rehin konulmaktadır.
 • Kredi miktarının %5’i kadar dosya masrafı talep edilir.
 • Gelir belgesi, ikametgah belgesi ve kişiye ait son 3 aylık fatura belgelerinin bankaya teslim edilmesi zorunludur.

Şekerbank Konut Kredisi Faiz Oranı Ve Kampanya Detayları

Şekerbank konut kredisi faiz oranları değerlendirmesi 100 bin TL’lik örnek üzerinden yapılmıştır ve kampanya detayları aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

 • Kredinin yıllık maliyet oranı %30,11’dir.
 • Kredi için belirlenen faiz oranı %2,09’dur.
 • Kredinin en yüksek vadesi 120 aydır.
 • Konut kredisi toplam faiz tutarı 173.668,40 TL’dir.
 • Kredinin toplam geri ödemesi 278.230,65 TL’dir.
 • 120 ay vadeli, 100 bin TL limitli kredinin aylık taksit miktarı 2.280,57 TL’dir.
 • Konut için yapılan ekspertiz değerlendirmesinin ücreti 3.900 TL’dir. Konutun m2’sine ve yerleşkesine göre fiyatta değişiklik görülebilir.
 • Kredinin bankadan tahsis edilme ücreti 500 TL’dir.
 • Kredi için konutun ipotek altına alınması gerekir. Kredi ipotek ücreti 162,25 TL’dir.
 • Kredi miktarının %5’i oranında dosya masrafı tahsil edilir.
 • Kredi süresi boyunca; zorunlu DASK ve hayat sigortası yaptırılması gerekir.
 • Sigortanın aylık prim ödemeleri; kredinin miktarına, kişinin gelirine, cinsiyetine, yaşına ve ödemiş olduğu peşinata göre değişiklik göstermektedir.
 • Banka gerekli görürse, kredi için kefil isteyebilir. Kefil olacak kişilerin, istenen belgeleri bizzat hazırlaması gerekir.
 • Satın alınan konutun tapu belgesinin fotokopisi bankaya teslim edilmelidir.
 • Kimlik belgesi, başvuru formu, ikametgah belgesi ve ikamet edilen adrese ait 3 aylık fatura belgeleri, bankaya teslim edilmek zorundadır.

Türkiye İş Bankası Konut Kredisi Kampanyası Ve Faiz Oranları

Türkiye İş Bankası konut kredisi faiz oranları değerlendirmesi 100 bin TL’lik örnek üzerinden yapılmıştır ve inceleme detayları şöyledir:

 • Kredinin yıllık maliyet oranı %23,30 olarak belirlenmiştir.
 • Kredinin sözleşmeli faiz oranı %1,72’dir.
 • Toplam geri ödenecek kredi miktarı 238.644,10 TL’dir.
 • Kredi için alınan toplam faiz tutarı 238.644,10 TL’dir.
 • 100 bin TL limitli, 120 ay vadeli kredinin aylık geri ödemesi 1.975,18 TL’dir.
 • Kredi süresi boyunca, satın alınan konumun ipotek ettirilmesi gerekir. ipotek tahsis ücreti 147,50 TL’dir.
 • Banka kredi tahsis ücreti 500,00 TL’dir.
 • Kredi için yapılan ekspertiz değerlendirmesi ücreti 975,00 TL’dir. Ekspertiz değerlendirmesinin ödemesi; alınan konumun yerleşkesine ve m2’sine göre değişiklik göstermektedir.
 • Kredinin %5’i oranında dosya masrafı kesintisi yapılmaktadır.
 • Kredi süresi boyunca; DASK, konut ve zorunlu yaşam sigortası yaptırılmak zorundadır.
 • Alınan evin tapu belgesinin fotokopisi bankaya teslim edilmelidir.
Bizi Takip Edin !