Gelir tablosunun kullanımı iş yerinin belli bir dönemde elde ettiği gelir ve maliyetlerin tabloya dökülmesi amaçlanarak oluşturulur. İşyerinin belirli bir dönemdeki karını, para giriş ve çıkışını, net kar vey zararı gösteren tablodur. Gelir tablosu, işletmenin ne derece başarılı olduğunu göstermektedir.

Gelir Tablolarında Kar ve Zarar

Gelir tablosunda kar- zarar bilançosu, işletmenin  daha net bir şekilde kendi değerlendirmesini yapmasına olanak sağlar. Bunun yanında kar ve zararı ortaya koyan iki temel unsurun gelir ve gider olduğu unutulmamalıdır. Gelirlerin giderlerden fazla olması, işletmenin daha uzun vadeli olmasına olanak sağlarken, giderin fazlalığı durumunda kişilerin zarar ettiğinden bahsedilebilir. Bunun net bir şekilde tartışılabilmesi için gelir tabloları oluşturulur. Örneğin bir işletmenin yıllık gelirinin 3.000.000 TL olması halinde giderin 3.000.000 TL altında olması gerekmektedir.

Gelir Tablosu ve Format

Gelir tablolarının formatı tek form üzerinden ayarlanır. Rapor tipine ve özelliklerine göre ayarlanan tablo, hesap tipi ya da rapor tipi şeklinde hazırlanabilir. Hesap tipi gelir tablosu; T şeklinde düzenlenmiş tablodur. Sol tarafta giderler, sağ tarafta gelirler bulunur. Bu şekilde yan yana giderleri ve gelirleri izlemek daha kolay  olacaktır. Rapor tipi gelir tablosu ise daha kapsamlıdır. Analize konu olan tüm detayların yazıldığı tablo, tek düzen hesap çizgisi üzerindeki tüm değişkenlerin yazılması ile oluşturulur.

Gelir tablosu hazırlanırken tutarı olmayan kalemler tablo içerisinde yer almaz. Ayrıca hesaplar arasında mahsup yapılamaz. Gelir tablosu, işletmelerin rakipleri arasındaki yerini daha rahat tahlil edebilmesi amacıyla oluşturulur. Bu sayede işletme, rekabet konusunda yerini ve diğer firmalarla arasındaki farkı daha rahat izleyebilir.

Gelir Tablosunun Kalemleri

Gelir tablosunda yer alan kalemler brüt satış karı, faaliyet karı, net kar ve zarar kalemleridir. Gelir tablosu, bilançodan farklı olarak dinamiktir ve değişiklik gösterir. İşletme faaliyetlerinin sonuçlarının özetlenmesi amacıyla yapılan işlemlerde çizilen faaliyet tablosunun içerisinde, belirtilen kalemlerin dışında işletmenin gelir tablosunun özetlenmesinde etkili tüm faktörler yer alabilir.

Gelir Tablosu Hazırlamada İlkeler

Gelir tablolarının ilkeleri içerisinde mali tablolar ilkeleri esas alınmaktadır. Gelir tablolarında esas gelir kaynakları, sürekli gelir kaynakları ve sürekli olmayan gelir kaynakları ayrı bölümlerde gösterilmelidir. Süreklilik göstermeyen gelirler, ayrı bir kalemde belirtilerek işletmenin gelir tablosundaki yeri işaretlenmelidir. Gelir tablosunun düzenlenmesi, dönem sonlarında yapılır. Genellikle bir yılı 6 aylık çalışma zamanı dilimlerine ayırarak elde dönemler elde eden işletmeler, 6 ayda bir gelir tablosu hazırlar. Gelir tabloları, dönem sonlarında envanter işlemlerinin tamamlanmasının ardından satılan malın kaydı alındıktan sonra yapılır. Ayrıca gider ve yansıtma masrafları da ilk 6 ay ve son 6 ay olarak ikiye ayrılır.

Gelir Tablolarında Dikkat Edilecek Unsurlar

Gelir tablosu hazırlarken dikkat edilmesi gerekenler şöyle sıralanabilir:

  • Tablo, sadece gerçekleşmiş durumları konu almalıdır. Planlamalar ve öngörüler tabloya dahil edilmez.
  • Maddi varlıklar kadar maddi olmayan varlıklar da gelir tablosunun konusu olabilmektedir. Bu anlamda firma içinde kullanılan mal ya da alınan araç gereç de gelir tablosuna dahil edilmelidir
  • Alınan karşılıklar, maddi olmasa dahi kaydedilmelidir. Para olarak alınmayan, mal veya ürün karşılıkları da gelir tablolarının konusudur.
  • Şarta bağlı durumlar, gelir tablosunun konusu olmamalıdır. Bu bağlamda yapılması gereken yalnızca giden ve gelen para veya malı kaydetmek olmalıdır.
  • Hisse senedi veya firma payı alınması gibi durumlar da gelir tablosuna kaydedilmelidir. Bunun için tabloda ayrı bir başlık ya da bölüm açılmalıdır. Gelir tablosunun anlaşılabilirliği için mal geliri/ gideri ve para geliri/gideri başlıkları ayrı olmalıdır.
Bizi Takip Edin !

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz