Geçmişten günümüze iletişim araçlarının tarihçesi incelendiğinde, ilk iletişim araçlarının ateş ve benzeri ilke yöntemlerle sınırlı olduğu anlaşılmaktadır. İnsanlık ve insanlığın icatları gelişmeye başladıkça, kullanılan iletişim araçlarında da gelişme ve ilerlemeler meydana gelmiştir. İnsanlık, her zaman birbiriyle iletişim içerisinde olmayı hedeflemiş ve her geçen yıl içerisinde yeni alternatiflerin üretimi içerisine girmiştir. Bu yazıda, insanlık tarihi boyunca kullanılan iletişim araçlarının tamamı, sıralı bir şekilde işlenmiştir.

Taş Devrine Ait Mağara Resimleri İnsanlığın İlk İletişim Aracıdır

Mağara resimlerinin kullanılmasının ardından, insanlar arasındaki iletişimin temelleri oluşturulmuştur. Yazının icat edilmediği ve ateşle haberleşmenin keşfedilmediği dönemlerde, mağaralarda bulunan boş duvarlara resim çizerek iletişim sağlanmaktaydı. Genellikle hayvan ve insan figürleri kullanılarak, insanlar arasındaki duygu ve düşünceler aktarılmıştır.

Dumanla Haberleşme Usulü Kullanılarak İnsanlar İletişim Kurmuştur

Dumanla haberleşme yöntemi kullanılarak, uzak mesafedeki insanların birbirleriyle iletişime geçmesi sağlanmıştır. İnsanlık tarihi içerisinde bilinen en eski yöntem, dumanla haberleşme yöntemidir. Tehlikenin varlığını bildirmek ve insanların bir araya toplanmasını sağlamak gibi amaçların yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, dumanla haberleşme yöntemi kullanılmıştır. Dumanlarla çıkarılan şekiller, anlatılmak istenen mesajın karşı tarafa iletilmesini sağlamaktadır. Özellikle kuzey Amerika’da bulunan yerli kabilelerin tercih ettiği dumanla haberleşme yöntemi sayesinde, iletilmek istenen mesaj 300 mil uzaklığa kadar erişim sağlamaktadır.

Yazının Bulunmasıyla Birlikte Haberleşme Kolaylaşmıştır

Yazının icat edilmesi uzun bir süreç içerisinde meydana gelen birikimlerin toplanmasıyla gerçekleşmiştir. MÖ 3000 yılları içerisinde, Mısır uygarlığı içerisinde bir yazı türü keşfedilmiştir. Medeniyette var olan kutsal objelerin, hayvanların ve kültürün şekillendirilmesiyle, duvarlara işlenen yazı modeli keşfedilmiştir. Hiyeroglif adı verilen bu yazı türü, bugün kullanılan Latin alfabesinin temellerini oluşturmuştur. İnsan, hayvan, mit ve eşyaların temsili resimleriyle ortaya çıkarılan alfabe kullanılarak, duvarlara yazılar yazılmaktadır. Aynı dönemler içerisinde, Sümer Uygarlığı tarafından da çivi yazısı icat edilmiştir. Dönemin Mezopotamya’sında, çeşitli yazı sitilleri yaygınlık göstermeye başlamış ve kil tabletlerle iletişim sağlanmıştır. Sümer’ler tarafından bulunan çivi yazısının ismi, kerpiç bir taşın üzerine çiviyle yazıların kazınmasından gelmektedir. Mısır Uygarlığının kullandığı Hiyeroglif yazısı, dönem içerisinde fazla yaygınlık göstermese de Sümerler tarafından geliştirilen çivi yazısı, dünya genelinde yazının işaretlerinin kullanılmaya başlanmasını sağlamıştır.

Yazı Bulunduktan Sonra Posta Güvercinleri Kullanılmıştır

Posta güverciniyle iletişim sağlama yöntemi, yazının iyice gelişmesinin ardından ortaya çıkmış ve uzun yıllar boyunca kullanılmıştır. Devletlerin birbirleriyle haberleşmelerini sağlamak, gizli mesajların iletilmesi gibi amaçlarla kullanılan posta güvercinleri, ayaklarına bağlanan minik mektupları karşı tarafa hızlı bir şekilde iletmektedir. Posta güvercinlerinin kullanıldığı dönemler içerisinde, ulaklar da fazlasıyla kullanılmıştır. Hükümdarların fermanları ve mektupları, ulaklar aracılığıyla gitmesi gereken yerlere iletilmiştir. Özellikle savaş dönemlerinde gerekli haberleşmeler, ulakların taşıdıkları mektuplar aracılığıyla sağlanmıştır. Ancak ulakların yolları fazlasıyla uzun ve tehlikeli olduğundan, haberin güvenli şekilde yerine ulaşma imkânı bulunmayabilir. Bu gibi durumlarda, posta güvercinleri tercih edilmiştir.

1605 Ve Sonrasında Gazete Ortaya Çıkmıştır

Gazetenin icat edilmesi ve kullanılmaya başlaması, 1605 yılından sonrasını kapsamaktadır. Kitle iletişim araçlarının en eski v en temel üyesi olan gazete, ülkeler içinde meydana gelen gelişmelerin tamamının, halklara iletilmesini sağlamaktadır. Kağıt üzerine basılmış ilk gazete, Johann Carolus tarafından 1605 yılında yayınlanmıştır. Bugün kullanılan gazetelerden farklı olarak, Venedik’te duvar gazeteleri basılmış ve şehirlerin işlek yerlerine bu gazeteler asılmıştır. Daha sonra el gazeteleri oluşturulmuş ve tek yaprak olarak dağıtılmaya başlanmıştır. 1622 yılına gelindiğinde, İngiltere’de düzenli gazete basımları yapılmaya başlamıştır. Zaman içerisinde, dünyanın her bölgesinde gazete yayınlarına yer verilmiştir.

1792 Yılında Telgraf İcat Edilmiştir

Telgrafın icadı 1792 yılında Claude Chappe tarafından gerçekleştirilmiştir. Karşılıklı iki merkez arasında döşenen teller aracılığıyla, bir kanaldan gönderilen mesaj karşı kanaldan alınmaktadır. Telgrafla iletişimin sağlanması amacıyla kullanılan teller, elektrik sinyalleri aracılığıyla titreşimleri karşı tarafa aktarmaktadır. Özellikle devletler arasındaki gizli mesajlaşmalar için gizli telgraf hatları kurulmuş ve şifreli mesajlarla iletişim güvenli hale getirilmiştir. Telgrafın icadının gerçekleştiği ilk dönemlerde, bir dakikada en fazla 15 kelimenin iletilmesi mümkün olmaktaydı. İlerleyen zamanlarda bu kelimelerin sayısı artmış ve mesajın iletilme süresi kısalmıştır. 1831 yılına gelindiğinde, Joseph Henry tarafından elektrikli telgraf icat edilmiştir. 1836 yılında Samuel Morse tarafından, telgrafın daha da kolay hale gelmesini sağlayan mors alfabesi icat edilmiştir. 1843 yılında en uzun mesafeli telgraf hattı döşenmiş ve uzun mesafede iletişim kurulması sağlanmıştır.

1876 Yılında Telefonun İcadı Gerçekleşmiştir

Telefonun icadı Alexander Graham Bell tarafından gerçekleştirilmiştir. Telgrafın oluşturduğu iletişim ağı, uzun süre içerisinde iletişimin gerçekleşmesine sebep olduğundan, telefon icat edildikten sonra daha hızlı şekilde iletişim sağlanmıştır. Kullanılan ilk telefonlar çevirmeli sisteme sahipti ve sınırlı sayıdaydı. Zaman içerisinde, telefonların sayısı ve etki alanları gelişmeye başladı. Çevirmeli telefonların ardından, ses kaydı yapabilen makineler geliştirilmiştir. Telefonun kullanımı yaygınlaştıkça, uzak mesafedeki kişilerin anında iletişim kurması sağlanmış ve iletişim, dünya genelinde aktif hale gelmiştir.

Radyo İle İletişim Daha Hızlı Hale Gelmiştir

Radyonun icadı ve kullanılması, dünya genelindeki olayların insanlara aktarılma oranını artırmıştır. Radyonun icadı, Guglielmo Marconi tarafından gerçekleştirilmiştir. Günlük haberler ve özel yayınların tamamı, radyolar aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Televizyonun icadı ve yaygınlaşmasına kadar, radyolar büyük bir işleve sahip olmuştur.

Televizyonun İcadıyla Tek Taraflı İletişim Güçlenmiştir

Televizyonun ortaya çıkması, radyoların sayısının azalmasına ve kitle iletişiminde görüntülü iletişimin yaygınlaşmasına sebep olmuştur. İskoçyalı John Logie Baird tarafından 1923 yılında icat edilen cihaz sayesinde, bugün dahi kullanılan ses ve görüntü transferi gerçekleştirilmiştir.

Faks Makinesi Kullanılarak Yazılı İletişim Hızlanmıştır

Faks cihazının icat edilmesi ve kullanılması, iş hayatının daha hızlı şekilde yönetilmesini sağlamıştır. 1924 yılında icat edilen faks cihazı sayesinde, evrak teslimi için posta ya da farklı bilgilerin kullanılmasına gerek kalmamıştır. Bilgisayarın icat edilmesi ve geliştirilmesi, faks cihazlarının kullanımının azalmasına sebep olmamıştır. Bugünde dahi tüm işletmelerin bir GSM numarası bir de faks numarası bulunmaktadır.

1947 Yılında İlk Bilgisayar İcat Edilmiş ve Kullanılmaya Başlanmıştır

Bilgisayarın keşfedilmesi, telefon, radyo, televizyon ve faks gibi tüm işlemlerin tek cihaz altında toplanmasını sağlamıştır. İcat edilen ilk bilgisayarın ismi “Eniac” olarak belirlenmiştir. Büyüklüğü 167 metrekare genişliğinde bir odayı doldurmaktaydı ve 30 on ağırlığa sahipti. İlerleyen zamanlarda, bilgisayarın işlevleri ve tasarımı geliştirilmeye başlandı ve bugüne gelindiğinde, her türlü işlemin kolayca gerçekleştirildiği cihazlar elde edildi. Bilgisayarların bugünkü halini almasında Apple ve IBM gibi şirketlerin girişimleri bulunmaktadır.

Cep Telefonlarının İcadı İletişimi Kesintisiz Hale Getirmiştir

Cep telefonunun icadı 1973 yılında gerçekleştirilmiştir. İlk cep telefonu 1 kg ağırlığına sahipken, sadece 20 dakikalık pil ömrüne sahipti. Ev telefonları bir mekâna bağımlı olma zorunluluğu getirirken, cep telefonlarının geliştirilmesiyle, bu zorunluluğun ortadan kalktığı gözlemlenmiştir. Bugün kullanılan cep telefonları, bilgisayar dâhil olmak üzere tüm icatları içerisinde barındırmaktadır.

İnternetin Ortaya Çıkması Ve İletişimi Ele Geçirmesi

İnternetin icat edilmesi askeri araştırmaların ve savaş tekniklerinin kullanılması amacıyla ortaya çıkmıştır. 1970’li yıllarda başlayan girişimler, ülkeler arasında olası bir nükleer savaşın engellenmesi ve askeri alanda haberleşmenin sağlanmasını amaçlamıştır. Zaman geçtikçe, bilim adamlarının arasındaki iletişimin sağlanası amacıyla internet kullanılmaya başlamıştır. Zaman içerisinde internete olan yatırımlar artmış ve internetin bugünkü haline gelmesi sağlanmıştır. İnternetin gelişmesiyle birlikte, iletişim araçlarının kullanımı internete bağımlı hale gelmiştir.

Bizi Takip Edin !

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz