Konut kredisi almak için seçilen evin, kredi şartlarına uyum sağlaması gerekir. Ev kredisiyle alınmaya uygun olan evlerin özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Kat mülkiyeti ya da kat irtifakının bulunması
 • Evin iskânının bulunması
 • Alınacak evin %80’inden fazlasının bitmiş olması
 • Ev ile alakalı herhangi bir ipotek bulunmaması ve geçmişte de ipotek durumu yaşanmaması

Eğer krediyle alınacak evin bağlı olduğu inşaat firmasının bankalar ile yapılmış bir anlaşması mevcutsa, inşaat halindeki daireler için de kredi alınabilir. Ancak alınacak evin oturulamayacak kadar eski ya da yıpranmış olmaması gerekir. Bankalar bu durumdaki evler için kredi vermezler. Ayrıca ev kredileriyle alınacak evlerin ekspertiz değerinin haricinde, evin değerinin %75’inden fazla kredi alınamamaktadır. Geriye kalan %25’lik kısmı, kredi talep eden kişilerin nakit olarak ödemesi gerekir. Hiçbir banka, peşinatsız ev kredisi vermemektedir.

Ev Kredisinin Limiti Nasıl Belirlenir?

Konut kredisinin miktarının belirlenmesi için etkili durumlar şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Alınacak Evin Ekspertiz Değeri: Ev kredisiyle alınacak evin en yüksek limiti, alınan evin ekspertiz değerinin %80’ini geçememektedir. Kredi taksitleri bitene kadar, alınan ev ipotek altında olacaktır ve kredinin ödenememesi durumunda, alınan ev banka tarafından satışa çıkartılacaktır. Bu sebeple kredi limitinin, evin değerini aşmaması gerekir.
 • Ev Halkının Toplam Geliri: Konut kredisiyle ev almak isteyen kişilerin sadece kendilerinin değil, ailesindeki diğer bireylerin de gelirleri göz önüne alınmaktadır. Yani ailenin toplam kazancının ortalaması üzerinden, konut kredisinin maksimum limiti belirlenmektedir.
 • Kredi Notu: Verilen tüm krediler için bu madde geçerlidir. Eğer kredi talebinde bulunan kişilerin kredi notları yüksekse, talep ettikleri limiti alabilirler. Ancak kredi notu risk grubundaysa ya da çok düşükse, alınacak olan kredinin limiti azalabilir ya da kredi talebi reddedilebilir.

Ev Kredisi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler

Konut kredisi için istenen evraklar şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Ev kredisi başvuru formu
 • Kimlik belgesi
 • SGK dokümanı
 • İkametgâh belgesi
 • Ek gelir belgesi
 • İşyeri imza sirküleri
 • Tapu fotokopisi
 • Emekli maaşı aylık dokümanı
 • Vergi levhası
 • Oda kayıt belgesi
 • Hane halkının gelir belgeleri / Vergi levhası
 • Serbest meslek sahipleri için bağlı bulundukları meslek gruplarından alınan üyelik belgesi
 • Şirket sahibi olan kişiler için ticari sicil gazetesi kopyası
 • Yeni yapılmaya başlanan evler için inşaat ruhsatı
 • Yapımı yeni bitmiş olan konutlar için inşaat ruhsatı ve kat irtifakı
 • Yapımı önceden tamamlanan konutlar için kat mülkiyeti tapusu
 • Alınacak olan konuta ait ekspertiz raporu

Ev Kredisi İçin Gerekli Sigortalar

Konut kredisi sigortaları iki ayrı başlık altında incelenmektedir:

Ev Kredisinde Zorunlu Olan Sigortalar

 • Zorunlu Deprem Sigortası: Deprem ve deprem sonucu oluşan yer kayması, heyelan ve infilak gibi afetlerle karşılaşılması durumunda bir tedbir oluşturmak amacıyla, evin durumuna ve bulunduğu alanın deprem riskine göre belirlenmektedir.
 • Konut Sigortası: Alınmak istenen konutun sel, yangın ve bunun gibi afetler sonucunda zarar görmesine karşı bir teminat oluşturmaktadır.

Ev Kredisinde Zorunlu Olmayan Sigortalar

 • Hayat Sigortası: Kredi almış olan kişinin, taksitlerin ödendiği süreç içerisinde hayatını kaybetmesi durumunda, kalan kredi borcunun tamamının sigorta şirket tarafından ödenmesini sağlamaktadır. Her banka için zorunlu tutulmasa da bazı bankalar talep etmektedir.
 • Ferdi Kaza Sigortası: Kredi almış olan kişinin, taksitlerin ödenme süreci içerisinde bir kazayla karşılaşması durumunda, kişiyi güvence altına alan bir sigorta türüdür.

Ev Kredisi Dosya Masrafları

Konut kredisi dosya ücreti; Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun belirlemiş olduğu kanun gereğince, alınan kredi tutarının binde 5’inden fazla olamaz. Yani 200.000 TL’lik bir ev kredisi için tahsil edilen dosya masrafı, 1.000 TL’den fazla olamamaktadır. Ayrıca her banka tarafından dosya masrafı talep edilmez. Bankaların kampanyalarının incelenmesi sonucu, dosya masrafsız ev kredisi alınabilir.

Ev Kredisi Maliyet Kalemleri Nelerdir?

Konut kredisi masrafları sadece faiz ve dosya ücretleriyle sınırlı olmayıp, ev kredisine ek olarak yapılan ücretlendirmeler şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Komisyon ücreti
 • Ekspertiz ücreti
 • İpotek tahsis ücreti
 • İpotek fekki ücreti
 • DASK bedeli
 • Konut sigortası ücreti
 • Ferdi kaza sigortası bedeli
 • Hayat sigortası bedeli
 • Hesap işletim ücretleri ve çıkabilecek ekstra ücretler

Belirlenen ücretlerin dışında, alınan konut kredisinin ödemesinin vade süresinden önce yapılması durumunda, ödenecek tutarın %2’si oranında ceza ödenmektedir.

Ev Kredisi İçin Kredi Notu Kaç Olmalıdır?

Konut kredisi için kredi notu değeri, her bankaya göre değişiklik gösteriyor olsa da; kolayca kredi almak için aranan kredi notu 1500 ve üzeri olmak zorundadır. Kredi notlarının değerleri şu şekilde sıralanmaktadır:

 • En Riskli Grup: 1 – 699
 • Orta Riskli Grup: 700 – 1099
 • Az Riskli Grup: 1100 – 1499
 • Risksiz Grup: 1500 – 1699
 • En İyi Kredi Notu: 1700 – 1900

En riskli grupların kredi başvuruları direkt olarak iptal edilmektedir. Az riskli grupta yer alan kişilerin konut kredisi alabilmesi için gelir durumu ve diğer koşulları göz önünde bulundurulacaktır.

Ev Kredisinden Cayma Hakkı

Konut kredisinden caymak isteyen kişilerin, 28 Mayıs 2014 tarihinde çıkarılmış olan Tüketicilerin Korunması Kanunu neticesinde, konut kredisinden vazgeçme hakları bulunmaktadır. Ev kredisi cayma hakkı için belirlenen detaylar şu şekildedir:

 • Krediyi alan tüketicinin 14 gün içerisinde vazgeçme hakkı bulunmaktadır ve bu cayma için herhangi bir sebep göstermek zorunda değildir.
 • 14 günlük süreç içerisinde krediden cayan kişilerin, cezai şartla karılaşması söz konusu değildir.
 • Bankanın cayma hakkı konusunda müşteriyi bilgilendirmiş olması ve bu bilgilendirmeyi belgelendirmesi gerekir.
 • Cayma hakkını kullanmak isteyen kişilerin, bu konuda bankaya bilgilendirme yapmış olması gerekir.
 • Cayma hakkını kullanan kişiler, bu süre içerisinde verilen krediden faydalanmışlarsa; tüketicinin anaparayı ve kredinin kullanımından anaparanın geri ödeneceği tarihe kadar işlemiş olan faiz miktarını, cayma bildiriminin bankaya iletildiği tarihten itibaren en geç 30 günlük süreç içerisinde geri ödemesi gerekmektedir.
 • 30 günlük süreç içerisinde herhangi bir ödeme yapılmaması durumunda, tüketicinin krediyi kabul ettiği düşünülür ve cayma talebi iptal edilir.
 • 30 günlük süre içerisinde geri ödenmesi gereken faiz miktarı, akdi faiz oranı üzerinden hesaplanmaktadır.
 • Cayma hakkını kullanan tüketiciden; anapara, akdi faiz oranı ve üçüncü kamu kurum ve kuruluşlarına ödenmiş olan vergi ya da diğer ödemeler haricinde, herhangi bir geri ödeme talep edilmemektedir.

Ev Kredisi Yapılandırması Nedir ve Nasıl Yapılır?

Konut kredisi yapılandırması ile mevcut kredi borcu, yeni bir kredi sitemi üzerinden en baştan yapılandırılmaktadır. Yeniden yapılandırılan konut kredileri için; kredinin alındığı günkü faiz oranlarının kullanılması sonucu, yeni bir ödeme planı hazırlanır. Konut kredisi yapılandırması için iki ayrı yol kullanılmaktadır ve şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Yeni Ödeme Planı: Konut kredisi için tekrardan ödeme planı oluşturulacağı zaman, Merkez Bankası’nın belirttiği güncel konut kredisi faiz oranlarının, kredinin kullanıldığı zamanda belirlenen faiz oranlarından düşük olması durumunda kullanılır.

Vade Süresini Uzatmak: Konut kredileri için belirlenen vade süresinin kısa olması durumunda, aylık ödenen taksit miktarları artmaktadır. Aylık taksitlerin fazla gelmesi sebebiyle krediyi ödemekte zorlanan kişiler için konut kredisinin vade süresi uzatılabilmektedir. Böylece aylık taksit miktarlarında düşüş görülecektir.

Bizi Takip Edin !

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz