Arzın ne demek; mal veya hizmetlerin belirli bir piyasada, belirli bir zamanda satışa sunulması olarak yapılabilmektedir. Pazarlarda, marketlerde satışa hazır olarak bulundurulan ürünleri ifade eder. Arz, kelime anlamı bakımından  sunmak demektir.

Arzın Temel Özellikleri

Arzın özellikleri şöyle sıralanabilir:

 • Ürünlerin belirli bir piyasa dahilinde satışa sunulmuş olması gerekmektedir.
 • Ürünlerin satışa sunulduğu belirli bir zaman dilimi bulunmalıdır.
 • Belirlenmiş fiyatlar dizisi bulunmalıdır.

Arzın Durumunu Etkileyen Faktörler

Arzı etkileyen faktörler şu şekilde belirlenebilir:

 • Malın piyasası: Bu deyim, malın pazardaki fiyat aralığını ifade eder. Fiyatlar yükseldikçe firmalarkarlarını arttırmak için daha fazla ürün satışa sunar. Bu bağlamda fiyatlardaki artışın arzı da arttırdığı söylenebilir.
 • Üretim faktörlerinin fiyat aralığı: Üretim için kullanılan malzemenin fiyat aralığı, arzı da dolaylı olarak etkiler. Üretime bağlı fiyatlandırma, Pazar fiyatlarının genel anlamda değişmesine neden olacaktır. Bu nedenle maliyet ücretinin artışı söz konusu olacaktır. Üretimde kullanılan makineler, finansman ve işçilik faktörleri, maliyetin toplam fiyatını değiştirmektedir. Üretim miktarının azalması, arzı da azaltacaktır.
 • Ülkedeki teknolojinin durumu: Yeni buluşlar ve üretimdeki sıçramaya bağlı olarak değişen maliyet fiyatları ve maliyet için harcanan zaman, arzı dolaylı olarak etkiler. Verimliliğin değişmesi arzın artmasına neden olacaktır.
 • Ekonomik kararlar: ülkedeki siyasi iradenin verdiği ekonomi konulu kararlar, arz miktarını etkilemektedir. Bu kararlar aynı zamanda fiyatlandırma işlemlerini de etkiler.
 • Geleceğe dönük fiyat beklentileri: piyasanın ileri dönemlerde fiyatlarını arttırma ya da azaltma yönündeki beklentileri, arz durumunu etkiler.

Arzın Kanunu Nedir?

Arz kanunu; tüketici talebinin arxı etkileyiş biçimidir. Üreticiler, kendilerine gelen talepler doğrultusunda üretim yapar. Bazı firmalar, önce talebi alıp ardından arzda bulunurlar. Bunun için önden anket veya ön sipariş alır ve buna göre arzda bulunurlar. Arz kanunu; fiyat ile arz arasındaki doğru orantıdır. Fiyat artışına bağlı olaraak arz da artar. Fiyat düşerse arz dadüşer.

Arzın Esnekliği

Arzın esnemesi durumu; arz kanununun her zaman beklendiği gibi çalışmamasıdır. Arz miktarı artarken, fiyat düşebilir ya da aynı kalabilir. Bu durumda arzın esnekliğinden bahsetmek mümkün olacaktır. Arzın esnekliği konusunda bazı sorulara yanıt aranmaktadır. Arzın esnekliği söz konusu ise cevap aranması gereken sorular şu şekilde sıralanabilir:

 • Üretim miktarı ile fiyat artışı oranı birbirinden ne kadar etkilenmiştir?
 • Üretim miktarında değişiklik meydana gelmesi fiyatı etkiliyor mu?
 • Fiyattaki azalma, üründeki azalma ile orantılı mıdır?
 • Ürün miktarının sabit olması durumunda arzın durumu nedir?
 • Ürün miktarının arttırılması, fiyatı sabit tutarak mümkün değil midir?

Piyasa Arzı Nedir?

Piyasa arzının tanımı; firmaların bireysel arzlarının oranlanması ile elde edilen, bir varlığın piyasasına ait total arz hesaplamasıdır. Dönemsel olarak değişiklik gösterebilen piyasa arzı, belirli değişkenler kapsamında farklılaşmaktadır. Bu değişkenler şöyle sıralanabilir:

 • Vergi
 • Sübvansiyon
 • Teknolojik değişiklikler
 • Beklentiler
 • Hava koşulları
 • Diğer mal fiyatlarının pazardaki etkisi
 • Diğer mal fiyatlarında meydana gelen değişiklikler
 • Firma sayısındaki değişiklikler
 • Girdi fiyatlarında meydana gelen değişiklik

Bu unsurlar piyasa arzını etkileyen etmenler arasında yer almaktadır. Arz miktarını etkileyen tek unsur fiyat değişimleridir. Fiyat değişimleri kapsamında arz miktarı artar ya da azalır. Bireysel arz değişikliklerinin hareketlerine bağlı olarak piyasa arzı belirlenir. Bir pazarın piyasasında arz oranı düşükse, fiyatlarda yükselme görülecektir. Bunun yanında pazarın total arz durumuna bağlı olarak yeniden fiyatlandırma ya da piyasa fiyatlarında denetleme yoluna da gidilebilir.

Bizi Takip Edin !

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz